Tjänster

 

Projektering
Vid projekteringen avgörs fläktarnas funktion för lång tid framåt.
Alnatek åtar sig att göra hela eller delar av projekteringen.


Specifikation
Rätt specifikation från början sparar pengar i hela kedjan från inköp till drift.
Alnatek bistår med den kunskap som ger rätt specifikation.


Energianalys
Energianalysen kan minska driftskostnaden för anläggningen.
Alnatek gör inventeringar för att fastställa möjligheter till energibesparingar.


Teknisk konsultation
Passar fläkten i din process? Har fläktarna rätt kapacitet? Har du problem med en fläkt?
Alnatek kan ge teknisk konsultation på alla områden som rör fläktar.


Driftsoptimering
Att driften fungerar optimalt är en förutsättning för högsta produktion.
Alnatek åtar sig att optimera driften av fläktarna i din anläggning.


Underhållsplaner
Rätt underhåll minskar risken för avbrott i produktionen.
Alnatek kollar hur dina fläktar fungerar och gör planer för underhåll.

Top