Om företaget

Alnatek är ett ingenjörsföretag med lång erfarenhet av processer med fläktar.

Vi kan som fläktspecialist erbjuda effektiva lösningar med fläktar. Vi kan lösa problem i befintliga fläktanläggningar. Vi kan analysera anläggningar för utvärdering av fläktars energiförbrukning och kapacitet. Kort sagt vi kan fläktar.

Vi finns i Växjö och arbetar i hela Norden. Vi kan även arbeta med globala projekt.

Vi kan även arbeta på följande språk: engelska, tyska och franska.

 

Historik
Alnatek startade 2002 med inriktning på mätinstrument för luft. Luft kräver ju mätning för att kunna kvantifieras. Med tiden begärde kunderna mer av problemlösning än enbart en mätning. Över 20 års erfarenhet av processer med fläktar fanns redan hos personalen så inriktningen mot processer med fläktar blev naturlig. Uppdragen inriktades på alla faser inom industrins processer från anskaffning av utrustning, uppstartskontroll, verifiering av kapacitet, förbättring av kapacitet, energiplaner och underhållsplaner.

Namnet Alnatek kommer från Alnen. En småländsk mätenhet som standardiserades redan år 1414. Namnet Alnatek ska förstås som mätteknologi.

Top